info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.29, godz. 06:51
kontakt
INTROL

Komunikaty

14/02/20 09:01 INTROL S.A.: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia INTROL S.A. oraz Introbat Sp. z o.o.
13/02/20 11:18 INTROL S.A.: Podpisanie Obrotowej Umowy Generalnej z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.
12/02/20 14:44 INTROL S.A.: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 10 marca 2020 r.
14:38 INTROL S.A.: Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 10 marca 2020 r.
30/01/20 11:31 INTROL S.A.: Zawiadomienie od Akcjonariusza Spółki - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.
11:22 INTROL S.A.: Zawiadomienie od Akcjonariusza Spółki - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.
11:04 INTROL S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR
10:55 INTROL S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR
23/01/20 09:24 INTROL S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.
13/01/20 09:13 INTROL S.A.: Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia INTROL S.A. oraz Introbat Sp. z o.o.
31/12/19 11:22 INTROL S.A.: Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie uzgodnienia i podpisania Planu Połączenia INTROL S.A. z Introbat Sp. z o.o.
09/12/19 13:40 INTROL S.A.: Odrzucenie przez Emitenta niewiążącej oferty dot. sprzedaży 100% udziałów w RAControls Sp. z o.o.
06/12/19 09:55 INTROL S.A.: Zawiadomienie od Akcjonariusza Spółki - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
09:49 INTROL S.A.: Zawiadomienie od Akcjonariusza Spółki - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.
03/12/19 14:05 INTROL S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR