info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.29, godz. 17:42
kontakt
INTROL

Komunikaty

21/05/20 17:08 INTROL S.A.: INTROL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
05/05/20 10:50  brak uprawnień Aviva OFE ma poniżej 5 proc. na walnym Introlu
10:42 INTROL S.A.: INTROL S.A. - otrzymanie zawiadomienia od Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta
27/04/20 22:36 INTROL S.A.: INTROL S.A. formularz raportu rocznego
22:14 INTROL S.A.: INTROL S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
02/04/20 13:46 INTROL S.A.: Zawiadomienie od Akcjonariusza Spółki - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.
01/04/20 18:17 INTROL S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR
18:06 INTROL S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR
11:29 INTROL S.A.: Grupa INTROL - wybrane niezaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 2019 r.
27/03/20 13:49 INTROL S.A.: INTROL S.A. - otrzymanie informacji od Domu Maklerskiego BDM S.A. o wyniku oferty zakupu akcji INTROL S.A.
12:19  brak uprawnień Redukcja zapisów w ofercie Introlu wyniosła 92,54 proc.
12:01  brak uprawnień Komunikat podsumowujący ofertę zakupu akcji Introl SA
23/03/20 10:19 INTROL S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR
10:09 INTROL S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta, uzyskana w trybie art. 19 MAR
11/03/20 09:55 INTROL S.A.: INTROL S.A. - ogłoszenie Oferty zakupu akcji własnych Emitenta