info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 19:52
kontakt
INTROL

Komunikaty

30/06/21 15:54 INTROL S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ INTROL S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
15:49 INTROL S.A.: Treść uchwał podjętych na NWZ INTROL S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
29/06/21 16:01 INTROL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o Multilinię z Santander Bank Polska S.A
23/06/21 15:08 INTROL S.A.: Wybór firmy audytorskiej
15:02 INTROL S.A.: Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał NWZ INTROL S.A.
21/06/21 09:14 INTROL S.A.: I4TECH Sp. z o.o. - zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward
04/06/21 16:09 INTROL S.A.: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r.
16:00 INTROL S.A.: Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r.
02/06/21 19:18 INTROL S.A.: Powołanie osoby nadzorującej
01/06/21 20:00 INTROL S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ INTROL S.A. w dniu 1 czerwca 2021 r.
19:53 INTROL S.A.: Wypłata dywidendy
19:45  brak uprawnień Introl wypłaci 0,46 zł dywidendy na akcję
19:40 INTROL S.A.: Treść uchwał podjętych na ZWZ INTROL S.A. w dniu 1 czerwca 2021 r.
31/05/21 17:06 INTROL S.A.: INTROL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/05/21 12:09 INTROL S.A.: Uzupełnienie projektu uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 1 czerwca 2021 r. - sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2019 i 2020 r., raport Biegłego Rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.