info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.23, godz. 12:35
kontakt
INTROL

Komunikaty

21/04/21 12:46 INTROL S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego Grupy INTROL za I kwartał 2021 r.
08/04/21 19:14 INTROL S.A.: Grupa INTROL - wybrane niezaudytowane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za 2020 r.
19:05 INTROL S.A.: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 5 maja 2021 r.
18:56 INTROL S.A.: Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 5 maja 2021 r.
02/04/21 13:28 INTROL S.A.: Podpisanie Obrotowej Umowy Generalnej z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.
04/03/21 15:06 INTROL S.A.: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia INTROL S.A. oraz PWP Katowice Sp. z o.o.
04/02/21 12:08 INTROL S.A.: Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia INTROL S.A. oraz PWP Katowice Sp. z o.o.
30/01/21 11:07 INTROL S.A.: Uzgodnienie, podpisanie i złożenie do Sądu Planu Połączenia INTROL S.A. z PWP Katowice Sp. z o.o.
29/01/21 18:16 INTROL S.A.: Uchwała Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu połączenia INTROL S.A. ze spółką PWP Katowice Sp. z o.o.
25/01/21 12:30 INTROL S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.
20/01/21 09:00 INTROL S.A.: INTROL Energomontaż Sp. z o.o. - zawarcie umowy istotnej przez jednostkę zależną od Emitenta
12/01/21 14:43 INTROL S.A.: Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego
16/11/20 17:08 INTROL S.A.: INTROL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/10/20 10:53 INTROL S.A.: Piąte wezwanie Akcjonariuszy INTROL S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
10:47 INTROL S.A.: Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. - informacja o umowie zastawu na akcjach INTROL S.A.