info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.19, godz. 23:57
kontakt
DIGITAL

Komunikaty

01/10/20 07:27 DIGITAL AVENUE S.A.: Zawarcie aneksu do porozumienia o podstawowych warunkach transakcji "Term Sheet"
13/08/20 01:23 DIGITAL AVENUE S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
01:14 DIGITAL AVENUE S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
04/08/20 23:50  brak uprawnień DIGITAL AVENUE SA (9/2020) Raport kwartalny za II kwartał 2020 r.
22/07/20 11:41 DIGITAL AVENUE S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 20 lipca 2020 r.
21/07/20 04:44  brak uprawnień DIGITAL AVENUE SA (8/2020) Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
04:38  brak uprawnień DIGITAL AVENUE SA (7/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
17/07/20 15:34 DIGITAL AVENUE S.A.: Zmiana udziału w głosach
07/07/20 08:55 DIGITAL AVENUE S.A.: Podpisanie aneksu do Term Sheet
24/06/20 21:00 DIGITAL AVENUE S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
20:48 DIGITAL AVENUE S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
08:18 DIGITAL AVENUE S.A.: Otrzymanie istotnej informacji od ICE CODE GAMES sp. z o.o.
23/06/20 22:33  brak uprawnień DIGITAL AVENUE SA (6/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 lipca 2020 r.
22:26 DIGITAL AVENUE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 lipca 2020 r.
05/05/20 23:30  brak uprawnień DIGITAL AVENUE SA (5/2020) Raport kwartalny za I kwartał 2020 r.