info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.02, godz. 13:18
kontakt
DIGITAL

Komunikaty

05/05/20 23:30  brak uprawnień DIGITAL AVENUE SA (5/2020) Raport kwartalny za I kwartał 2020 r.
27/04/20 10:01 DIGITAL AVENUE S.A.: Zawarcie porozumienia o podstawowych warunkach transakcji "Term Sheet"
31/03/20 20:55 DIGITAL AVENUE S.A.: Podpisanie aneksu do listu intencyjnego
04/03/20 02:45  brak uprawnień DIGITAL AVENUE SA (4/2020) Raport roczny za 2019 r.
02/03/20 23:26  brak uprawnień DIGITAL AVENUE SA (3/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok
16/02/20 18:57 DIGITAL AVENUE S.A.: Podpisanie listu intencyjnego.
05/02/20 23:05 DIGITAL AVENUE S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 5% w głosach na WZA.
31/01/20 16:52  brak uprawnień DIGITAL AVENUE SA (2/2020) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem.
20/01/20 22:48 DIGITAL AVENUE S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach.
19:32 DIGITAL AVENUE S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach.
17/01/20 19:51  brak uprawnień DIGITAL AVENUE SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku
30/12/19 16:56  brak uprawnień DIGITAL AVENUE SA (10/2019) Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.
16:52 DIGITAL AVENUE S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach.
20/12/19 15:54 DIGITAL AVENUE S.A.: Zbycie znacznego pakietu akcji.
15:47 DIGITAL AVENUE S.A.: Sprzedaż akcji przez przewodniczącego rady nadzorczej.