info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.28, godz. 14:54
kontakt
KONSORCJ

Komunikaty

17/03/20 15:12 KONSORCJUM STALI S.A.: Wysłanie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym.
13/03/20 20:39 KONSORCJUM STALI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Emitenta.
13:11 KONSORCJUM STALI S.A.: Informacja o odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz podanie treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13.03.2020 r.
12/03/20 19:25 KONSORCJUM STALI S.A.: Otrzymanie przez Spółkę żądania akcjonariuszy zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
18:57 KONSORCJUM STALI S.A.: Informacja o przekroczeniu progów w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
16:32 KONSORCJUM STALI S.A.: Informacja o zarejestrowaniu przez sąd zmian Statutu Spółki
11/03/20 14:56 KONSORCJUM STALI S.A.: Wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. za 2019 r.
26/02/20 14:59 KONSORCJUM STALI S.A.: Wypowiedzenie umowy o wykonywanie funkcji animatora Emitenta
13/02/20 16:03 KONSORCJUM STALI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Emitenta.
15:59 KONSORCJUM STALI S.A.: Podanie treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wdniu 13.02.2020 r.
14:32 KONSORCJUM STALI S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o stanie posiadania akcji w wyniku wejścia w życie porozumienia akcjonariuszy.
11/02/20 15:18 KONSORCJUM STALI S.A.: Wstępne jednostkowe dane finansowe Konsorcjum Stali S.A. za rok 2019
07/02/20 15:35 KONSORCJUM STALI S.A.: Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Millennium S.A.
06/02/20 17:34 KONSORCJUM STALI S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA Emitenta.
17:16 KONSORCJUM STALI S.A.: Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Konsorcjum Stali S.A. i podanie treści uchwał podjętych do przerwy