info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.15, godz. 19:04
kontakt
IMPEXMET

Komunikaty

13/09/19 11:46 IMPEXMET: Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji.
12/09/19 17:20 IMPEXMET: IMPEXMET formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
29/08/19 16:42 IMPEXMET: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A. odbytym bez formalnego zwołania
16:40 IMPEXMET: Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A. w dniu 29 sierpnia 2019 r.
11:58 IMPEXMET: Powierzenie dotychczasowemu Członkowi Zarządu Spółki Impexmetal S.A. funkcji Wiceprezesa Zarządu
12/08/19 13:24 IMPEXMET: Informacja nt. zawiadomienia przekazanego w związku z zawartym porozumieniem, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej.
13:22 IMPEXMET: Informacja nt. zawiadomień przekazanych w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Impexmetal S.A. wynikającą z rozliczenia akcji nabytych w drodze przymusowego wykupu akcji Impexmetal S.A.
09/08/19 14:55 IMPEXMET: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
14:43 IMPEXMET: Rozliczenie przymusowego wykupu akcji spółki Impexmetal S.A.
06/08/19 13:02  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki IMPEXMETAL SA
12:19  brak uprawnień Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki IMPEXMETAL SA w drodze przymusowego wykupu
08:17 IMPEXMET: Ogłoszenie o przymusowym wykupie akcji spółki Impexmetal S.A.
07:30  brak uprawnień Impexmetal, SPV Boryszew 3 i Boryszew ogłosiły przymusowy wykup akcji Impexmetalu
05/08/19 11:00 IMPEXMET: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki
29/07/19 16:41 IMPEXMET: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki