info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.20, godz. 02:36
kontakt
PRIMAMOD

Komunikaty

08/02/21 13:28 PRIMA MODA S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.
14/12/20 00:58 PRIMA MODA S.A.: Stanowisko Zarządu w sprawie opinii biegłego rewidenta z badania śródrocznego sprawozdania finansowego
13/12/20 23:00 PRIMA MODA S.A.: Stanowisko Zarządu w sprawie opinii biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
27/11/20 23:36 PRIMA MODA S.A.: PRIMA MODA S.A. formularz raportu kwartalnego
01/10/20 00:34 PRIMA MODA S.A.: PRIMA MODA S.A. formularz raportu półrocznego
15/09/20 22:51 PRIMA MODA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 15 września 2020 roku
22:13 PRIMA MODA S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
19/08/20 19:28 PRIMA MODA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PRIMA MODA S.A.
19:11 PRIMA MODA S.A.: Sprawozdanie Rady Nadzorczej PRIMA MODA za 2019 rok
18:55 PRIMA MODA S.A.: Wniosek Zarządu o podziale zysku
29/07/20 23:35 PRIMA MODA S.A.: PRIMA MODA S.A. formularz raportu kwartalnego
21/07/20 10:40  brak uprawnień GPW: wznowienie obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki PRIMA MODA SA
18/07/20 08:33 PRIMA MODA S.A.: PRIMA MODA S.A. formularz raportu rocznego
02/07/20 13:13  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki PRIMA MODA S.A.
30/06/20 23:25 PRIMA MODA S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.