info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 12:03
kontakt
LUG

Komunikaty

29/06/21 15:23 LUG S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ LUG S.A. w dniu 28.06.2021r.Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ LUG S.A. w dniu 28.06.2021r.
15:04  brak uprawnień LUG SA (9/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. z dnia 28.06.2021 r.
31/05/21 15:16 LUG S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
15:09  brak uprawnień LUG SA (8/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
14:17 LUG S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej z Jintech Management Ltd.
27/05/21 16:26  brak uprawnień LUG SA (7/2021) Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto LUG S.A. za 2020 rok
16:16  brak uprawnień LUG SA (6/2021) Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2020 rok wraz z załącznikami oraz Sprawozdanie niefinansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A.
14/05/21 14:57  brak uprawnień LUG SA (5/2021) Zmiana terminu publikacji Raportu rocznego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2020 rok
13/05/21 11:08  brak uprawnień LUG SA (4/2021) Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za I kwartał 2021 roku
07/05/21 14:51  brak uprawnień LUG SA (3/2021) Powołanie Zarządu LUG S.A. na nową kadencję
14:24  brak uprawnień LUG szacuje spadek przychodów w I kw. na 17,3 proc.; kolejne okresy mają być bardziej stabilne
12:41 LUG S.A.: Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za I kwartał 2021 roku
26/02/21 06:45  brak uprawnień Rozwój branży oświetleniowej mogą wspierać m.in. inwestycje w sektorze JST (analiza)
11/02/21 09:47  brak uprawnień LUG SA (2/2021) Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za IV kwartał 2020 roku
05/02/21 11:12 LUG S.A.: Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za IV kwartał i narastająco za cztery kwartały 2020 roku