info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.30, godz. 09:56
kontakt
LUG

Komunikaty

10/11/20 09:37  brak uprawnień LUG SA (12/2020) Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za III kwartał 2020 roku
04/11/20 14:24 LUG S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego 12/2020 LUG S.A. o brakujący załącznik
14:12 LUG S.A.: Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za III kwartał i narastająco za trzy kwartały 2020 roku
09/09/20 21:07 LUG S.A.: Nabycie udziałów spółki zależnej
12/08/20 20:57  brak uprawnień LUG SA (11/2020) Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2020 roku
05/08/20 21:02 LUG S.A.: Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał i narastająco za I półrocze 2020 roku
31/07/20 15:46 LUG S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ LUG S.A. w dniu 30.07.2020r.
30/07/20 15:10  brak uprawnień LUG SA (10/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUG S.A. z dnia 30.07.2020 r.
27/07/20 11:56  brak uprawnień LUG SA (9/2020) Zmiana terminu publikacji Skonsolidowanego raportu kwartalnego LUG S.A. za II kwartał 2020 roku
08/07/20 14:58 LUG S.A.: Rejestracja spółki zależnej Emitenta
03/07/20 15:03 LUG S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
14:47  brak uprawnień LUG SA (8/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A.
14:36  brak uprawnień LUG SA (7/2020) Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto LUG S.A. za 2019 rok
26/06/20 15:07  brak uprawnień LUG SA (6/2020) Jednostkowy raport roczny LUG S.A. za 2019 rok
15:02  brak uprawnień LUG SA (5/2020) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2019 rok oraz Sprawozdanie niefinansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za rok 2019