info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.09, godz. 10:44
kontakt
LUG

Komunikaty

13/02/20 21:11  brak uprawnień LUG SA (2/2020) Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za IV kwartał 2019 roku
11/02/20 17:21 LUG S.A.: Rejestracja spółki zależnej Emitenta
06/02/20 18:46 LUG S.A.: Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za IV kwartał i narastająco za cztery kwartały 2019 roku
27/01/20 15:11 LUG S.A.: Zawiązanie spółki zależnej
13/01/20 13:00  brak uprawnień Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym ? LIBOR
12:52  brak uprawnień LUG SA (1/2020) Terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w roku obrotowym 2020
05/12/19 15:13 LUG S.A.: Rejestracja spółki powiązanej Emitenta
26/11/19 21:27  brak uprawnień LUG SA (15/2019) Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych LUG S.A. i Grupy Kapitałowej LUG S.A. za lata 2019-2020
14/11/19 23:12  brak uprawnień LUG SA (14/2019) Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za III kwartał 2019 roku
06/11/19 18:55 LUG S.A.: Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za III kwartał i narastająco za trzy kwartały 2019 roku
18:44  brak uprawnień LUG SA (13/2019) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej LUG S.A. za III kwartał 2019 roku
24/10/19 14:17 LUG S.A.: Zawiązanie spółki powiązanej
14/08/19 20:26  brak uprawnień LUG SA (12/2019) Raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2019 roku
26/07/19 18:44 LUG S.A.: Szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał i narastająco za I półrocze 2019 roku
25/07/19 11:18  brak uprawnień LUG SA (11/2019) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2019 roku