info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.04, godz. 16:08
kontakt
BLUMERAN

Komunikaty

29/05/20 16:58 brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (17/2020) Skonsolidowany raport roczny za rok 2019 Blumerang Investors S.A.
16:54 brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (16/2020) Jednostkowy raport roczny za rok 2019 Blumerang Investors S.A.
22/05/20 17:17 brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (15/2020) Jednostkowy raport za I kw 2020 r.
10:05 brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (14/2020) Powołanie Prezesa Zarządu
15/05/20 15:04 brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (13/2020) Przesunięcie terminu publikacji raportu kwartalnego
10/05/20 18:32 brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (12/2020) Przesunięcie terminu publikacji raportu rocznego
29/04/20 14:53 brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (11/2020) Uzupełnienie raportu 10/2020
08/04/20 15:34 BLUMERANG INVESTORS S.A.: Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na NWZ Blumerang Investors S.A. w dniu 08.04.2020r.
15:24 brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (10/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej
15:17 brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (9/2020) Treść uchwał NWZA Spółki Blumerang Investors S.A. podjętych w dniu 08 kwietnia 2020 roku.
10/03/20 15:37 brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (8/2020) Uzupełnienie raportu 6/2020
15:27 brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (7/2020) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu
09/03/20 19:14 brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki BLUMERANG INVESTORS S.A. na rynku NewConnect
17:22 brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (6/2020) Powołanie Prokurentów Spółki
16:46 BLUMERANG INVESTORS S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia