info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.23, godz. 10:00
kontakt
BLUMERAN

Komunikaty

19/04/21 09:49 BLUMERANG INVESTORS S.A.: Podpisanie Term Sheet z Saule S.A. i JR HOLDING ASI S.A.
17/04/21 11:36 BLUMERANG INVESTORS S.A.: Rozwiązanie umowy inwestycyjnej
21/03/21 16:27  brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (4/2021) Raport roczny za rok 2020 Blumerang Investors Spółka Akcyjna
25/02/21 18:58  brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (3/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok
29/01/21 18:49  brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (2/2021) Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
21/01/21 21:16 BLUMERANG INVESTORS S.A.: Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na NWZ Spółki Blumerang Investors S.A. w dniu 21 stycznia 2021 roku
20:43  brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (1/2021) Treść uchwał NWZ Spółki Blumerang Investors S.A. podjętych w dniu 21 stycznia 2021 roku
30/12/20 13:50 BLUMERANG INVESTORS S.A.: Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 21 stycznia 2021 roku
13:05  brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (29/2020) Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 21 stycznia 2021 roku
23/12/20 20:07 BLUMERANG INVESTORS S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
19:34  brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (28/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16/12/20 13:30 BLUMERANG INVESTORS S.A.: Zawarcie istotnych umów
14/12/20 21:36 BLUMERANG INVESTORS S.A.: Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej
21:11 BLUMERANG INVESTORS S.A.: Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na WZA Blumerang Investors S.A. w dniu 14.12.2020r.
20:39  brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (27/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej