info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.23, godz. 01:36
kontakt
BLUMERAN

Komunikaty

12/09/21 21:40 Columbus Elite Global S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 września 2021 roku
20:58  brak uprawnień COLUMBUS ELITE GLOBAL SA (11/2021) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 września 2021 roku
03/09/21 17:24 Columbus Elite Global S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 września 2021 roku
17:09  brak uprawnień COLUMBUS ELITE GLOBAL SA (10/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 września 2021 roku
10/08/21 17:19  brak uprawnień COLUMBUS ELITE GLOBAL SA (9/2021) Korekta raportu bieżącego nr 8/2021
17:11  brak uprawnień COLUMBUS ELITE GLOBAL SA (8/2021) Jednostkowy raport za II kwartał 2021 roku Columbus Elite Global (dawniej: Blumerang Investors) Spółka Akcyjna
30/07/21 14:36 BLUMERANG INVESTORS S.A.: Zarejestrowanie przez Sąd nowego brzmienia Statutu Spółki oraz zmiany nazwy i siedziby Spółki/Zmiana adresu Spółki
30/06/21 20:27 BLUMERANG INVESTORS S.A.: Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na ZWZ Spółki Blumerang Investors S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku
20:14  brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (7/2021) Treść uchwał ZWZ Spółki Blumerang Investors S.A. podjętych w dniu 30 czerwca 2021 roku
18/06/21 07:17 BLUMERANG INVESTORS S.A.: Zakończenie przez Saule S.A. due dilligence Emitenta z wynikiem pozytywnym
04/06/21 12:04 BLUMERANG INVESTORS S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 5/2021
03/06/21 19:42 BLUMERANG INVESTORS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2021 roku
19:19  brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (6/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2021 roku
11/05/21 19:58  brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (5/2021) Jednostkowy raport za I kwartał 2021 roku
27/04/21 16:30 BLUMERANG INVESTORS S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach