info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.31, godz. 00:44
kontakt
DROP

Komunikaty

10/01/20 09:24 DROP S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
09:20 DROP S.A.: Delegowanie członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu
23/12/19 19:40  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki DROP S.A.
17:51  brak uprawnień GPW zawiesza obrót akcjami 12 spółek z rynku głównego
21/11/19 14:47 DROP S.A.: Nałożenie kary pieniężnej przez KNF
14/11/19 13:39 DROP S.A.: DROP S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
04/11/19 16:45 DROP S.A.: Zażalenie na oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości
31/10/19 19:08  brak uprawnień GPW: szczególne oznaczanie instrumentów finansowych spółki DROP SA
30/10/19 10:50 DROP S.A.: Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości
17/10/19 15:27 DROP S.A.: Postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej
09/10/19 10:01 DROP S.A.: Delegowanie członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu
20/09/19 13:33 DROP S.A.: DROP S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
29/08/19 11:46 DROP S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziałów w głosach - uzupełnienie
09/08/19 12:00 DROP S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziałów w głosach
02/08/19 09:27 DROP S.A.: Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego