info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.06, godz. 22:22
kontakt
DROP

Komunikaty

30/06/20 14:01 DROP S.A.: DROP S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/06/20 17:36 DROP S.A.: DROP S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
17:23 DROP S.A.: DROP S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
16:56 DROP S.A.: DROP S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
16:27 DROP S.A.: DROP S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
15/06/20 12:32 DROP S.A.: Otrzymanie postanowienia o oddaleniu zażalenia na oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości
08/06/20 14:14 DROP S.A.: Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2020 roku
03/06/20 15:17 DROP S.A.: Oddalenie zażalenia na oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości
28/04/20 14:45 DROP S.A.: Postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania kary pieniężnej nałożonej przez KNF
21/04/20 10:37 DROP S.A.: Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2020 roku
10/04/20 10:12 DROP S.A.: Delegowanie członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu
10/01/20 09:24 DROP S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
09:20 DROP S.A.: Delegowanie członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu
23/12/19 19:40  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki DROP S.A.
17:51  brak uprawnień GPW zawiesza obrót akcjami 12 spółek z rynku głównego