info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.31, godz. 21:03
kontakt
SECOWAR

Komunikaty

30/10/20 18:40 SECO/WARWICK S.A.: Rozliczenie Programu Motywacyjnego 2018-2020 za rok obrotowy 2019
29/10/20 15:32 SECO/WARWICK S.A.: Zawiadomienie Spółki o zmianie stanu posiadania akcji własnych
27/10/20 15:57  brak uprawnień Redukcja w ofercie sprzedaży akcji Seco/Warwick wyniesie 37,23 proc.
15:47 SECO/WARWICK S.A.: Informacja o skupie akcji własnych realizowanym poprzez Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji SECO/WARWICK S.A.
08/10/20 17:33  brak uprawnień Seco/Warwick chce skupić do 1 mln akcji po 14,5 zł za papier
17:24 SECO/WARWICK S.A.: Skup akcji własnych - ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji SECO/WARWICK S.A.
02/10/20 15:02 SECO/WARWICK S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.
11/09/20 17:46 SECO/WARWICK S.A.: SECO/WARWICK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
08/06/20 14:32 SECO/WARWICK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 05 czerwca 2020 roku.
05/06/20 18:07 SECO/WARWICK S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 05 czerwca 2020 r.
15/05/20 17:31 SECO/WARWICK S.A.: SECO/WARWICK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/05/20 15:13 SECO/WARWICK S.A.: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 5 czerwca 2020 r.
15:00 SECO/WARWICK S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 5 czerwca 2020 r.
23/04/20 07:31  brak uprawnień Seco/Warwick chce przeznaczyć zysk za '19 na kapitał zapasowy
22/04/20 23:00 SECO/WARWICK S.A.: Rekomendacja Zarządu SECO/WARWICK S.A. dotycząca podziału zysku netto za rok 2019 wraz z opinią Rady Nadzorczej