info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.04, godz. 08:03
kontakt
SECOWAR

Komunikaty

30/07/21 12:37  brak uprawnień SECO/WARWICK SA (2/2021) Seco/Warwick Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
11/06/21 09:39 SECO/WARWICK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SECO/WARWICK S.A., które odbyło się w dniu 10 czerwca 2021 roku.
10/06/21 16:11 SECO/WARWICK S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. w dniu 10 czerwca 2021 r.
14:58  brak uprawnień Seco/Warwick wypłaci 0,55 zł dywidendy na akcję
14:51 SECO/WARWICK S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy
14/05/21 08:09 SECO/WARWICK S.A.: SECO/WARWICK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/05/21 16:22 SECO/WARWICK S.A.: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. zwołanego na dzień 10 czerwca 2021 r.
16:20 SECO/WARWICK S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK S.A. na dzień 10 czerwca 2021 r.
27/04/21 15:04 SECO/WARWICK S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu SECO/WARWICK S.A.
22/04/21 22:59  brak uprawnień Seco/Warwick chce wypłacić 0,55 zł dywidendy na akcję
22:22 SECO/WARWICK S.A.: Rekomendacja Zarządu SECO/WARWICK S.A. wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy za rok 2020
22:04 SECO/WARWICK S.A.: SECO/WARWICK S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
21:55 SECO/WARWICK S.A.: SECO/WARWICK S.A. formularz raportu rocznego
16/04/21 15:54  brak uprawnień SECO/WARWICK SA (1/2021) Seco/Warwick Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
22/01/21 12:20 SECO/WARWICK S.A.: Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2021 roku przez SECO/WARWICK S.A