info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 17:19
kontakt
MWTRADE

Komunikaty

28/05/21 16:31 M.W. TRADE: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
16:22 M.W. TRADE: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
11:39 M.W. TRADE: Informacja dotycząca ogłoszenia wyroku w postępowaniu wszczętym na skutek zarzutów Emitenta w sprawie wierzytelności przysługujących Emitentowi od Gminy Ostrowice
25/05/21 13:22 M.W. TRADE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA
13:15 M.W. TRADE: Uchwały ZWZA podjęte 25.05.2021 r.
24/05/21 15:12 M.W. TRADE: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na ZWZA
21/05/21 21:06 M.W. TRADE: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
07:44 M.W. TRADE: M.W. TRADE formularz raportu kwartalnego
13/05/21 15:56 M.W. TRADE: Informacja dotycząca odroczenia ogłoszenia wyroku w postępowaniu wszczętym na skutek zarzutów Emitenta w sprawie wierzytelności przysługujących Emitentowi od Gminy Ostrowice
28/04/21 13:45 M.W. TRADE: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA wraz z projektami uchwał
12/03/21 17:07 M.W. TRADE: M.W. TRADE
03/03/21 14:37 M.W. TRADE: Informacja dotycząca otrzymania pisma Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie uznania zarzutów Emitenta w sprawie wierzytelności przysługujących Emitentowi od Gminy Ostrowice
02/02/21 12:06 M.W. TRADE: Informacja o podjęciu zawieszonego postępowania sądowego w sprawie wierzytelności przysługującej Emitentowi od Gminy Ostrowice oraz wyznaczeniu terminu rozprawy
22/01/21 11:23 M.W. TRADE: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
11/01/21 15:11 M.W. TRADE: Informacja dotycząca cofnięcia przez Wojewodę Zachodniopomorskiego powództwa o stwierdzenie nieważności ugód mediacyjnych zawartych przez Emitenta z Gminą Ostrowice