info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 04:42
kontakt
MWTRADE

Komunikaty

12/03/21 17:07 M.W. TRADE: M.W. TRADE
03/03/21 14:37 M.W. TRADE: Informacja dotycząca otrzymania pisma Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie uznania zarzutów Emitenta w sprawie wierzytelności przysługujących Emitentowi od Gminy Ostrowice
02/02/21 12:06 M.W. TRADE: Informacja o podjęciu zawieszonego postępowania sądowego w sprawie wierzytelności przysługującej Emitentowi od Gminy Ostrowice oraz wyznaczeniu terminu rozprawy
22/01/21 11:23 M.W. TRADE: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
11/01/21 15:11 M.W. TRADE: Informacja dotycząca cofnięcia przez Wojewodę Zachodniopomorskiego powództwa o stwierdzenie nieważności ugód mediacyjnych zawartych przez Emitenta z Gminą Ostrowice
08/01/21 13:01 M.W. TRADE: Informacja o postępowaniu sądowym w sprawie wierzytelności przysługującej Emitentowi od Gminy Ostrowice
22/12/20 16:17 M.W. TRADE: Informacja dotycząca prawomocnego umorzenia śledztwa w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na usiłowaniu wyłudzenia wypłaty środków pieniężnych z budżetu Skarbu Państwa poprzez zgłoszenie nieistniejących oraz prawnie nieprzysługujących wierzytelności Emitenta wobec Gminy Ostrowice.
16/12/20 17:48 M.W. TRADE: Uruchomienie kredytu w związku z pośrednictwem kredytowym Spółki
06/11/20 07:30 M.W. TRADE: M.W. TRADE formularz raportu kwartalnego
16/09/20 12:57 M.W. TRADE: Informacja o terminie rozprawy w sprawie wierzytelności przysługującej Emitentowi od Gminy Ostrowice oraz rozliczeniu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
28/08/20 12:14 M.W. TRADE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ
12:08 M.W. TRADE: Uchwały NWZ podjęte 28.08.2020 r.
21/08/20 12:11 M.W. TRADE: Informacja dotycząca nabycia akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej
14/08/20 07:42 M.W. TRADE: M.W. TRADE formularz raportu półrocznego
31/07/20 13:00 M.W. TRADE: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade S.A. wraz z projektami uchwał