info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.10, godz. 01:30
kontakt
RAINBOW

Komunikaty

30/04/21 20:19 RAINBOW TOURS S.A.: RAINBOW TOURS S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
20:17 RAINBOW TOURS S.A.: RAINBOW TOURS S.A. formularz raportu rocznego
20/04/21 17:25 RAINBOW TOURS S.A.: Zawarcie przez Spółkę umowy dotyczącej świadczenia przez Smartwings Poland sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours S.A. lotniczych usług czarterowych
16/04/21 15:08 RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o szacunkowych, wstępnych, wybranych wynikach Grupy Kapitałowej Rainbow Tours i Spółki za rok obrotowy 2020
30/03/21 13:50  brak uprawnień Fundusz PFR finalizuje proces inwestycji w grecką spółkę zależną Rainbow Tours
13:20 RAINBOW TOURS S.A.: Finalizacja procesu inwestycyjnego realizowanego przez Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZ AN (Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju) w ramach inwestycji w zakresie współfinansowania rozwoju działalności spółki zależnej od Emitenta
25/02/21 15:57 RAINBOW TOURS S.A.: Zawarcie z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI, aneksu nr 10 do umowy o inwestycji w zakresie współfinansowania rozwoju działalności spółki zależnej od Emitenta
03/02/21 10:12 RAINBOW TOURS S.A.: Zawarcie z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI, aneksu nr 9 do umowy o inwestycji w zakresie współfinansowania rozwoju działalności spółki zależnej od Emitenta
27/01/21 12:08 RAINBOW TOURS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku. Oświadczenie o przekazywaniu skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Spółki.
11/01/21 13:19 RAINBOW TOURS S.A.: Zobowiązania Lock-Up dotyczące akcji Emitenta
05/01/21 19:26  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki RAINBOW TOURS S.A.
30/12/20 16:36 RAINBOW TOURS S.A.: Zawarcie z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI, aneksu nr 8 do umowy o inwestycji w zakresie współfinansowania rozwoju działalności spółki zależnej od Emitenta
18/12/20 13:35 RAINBOW TOURS S.A.: Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii AA i C6 Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w następstwie warunkowej rejestracji akcji w KDPW
10/12/20 07:05  brak uprawnień Rainbow Tours zakłada wstępnie spadek ruchu w sezonie letnim '21 o ok. 30 proc. wobec '19 (wywiad)
20/11/20 18:18  brak uprawnień Wyniki Rainbow Tours w III kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)