info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.22, godz. 02:09
kontakt
RAINBOW

Komunikaty

11/01/21 13:19 RAINBOW TOURS S.A.: Zobowiązania Lock-Up dotyczące akcji Emitenta
05/01/21 19:26  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki RAINBOW TOURS S.A.
30/12/20 16:36 RAINBOW TOURS S.A.: Zawarcie z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI, aneksu nr 8 do umowy o inwestycji w zakresie współfinansowania rozwoju działalności spółki zależnej od Emitenta
18/12/20 13:35 RAINBOW TOURS S.A.: Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii AA i C6 Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w następstwie warunkowej rejestracji akcji w KDPW
10/12/20 07:05  brak uprawnień Rainbow Tours zakłada wstępnie spadek ruchu w sezonie letnim '21 o ok. 30 proc. wobec '19 (wywiad)
20/11/20 18:18  brak uprawnień Wyniki Rainbow Tours w III kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:54 RAINBOW TOURS S.A.: RAINBOW TOURS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/11/20 13:02 RAINBOW TOURS S.A.: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Rainbow Tours S.A. celem ich dematerializacji
10/11/20 17:46  brak uprawnień Rainbow Tours otrzyma 24,8 mln zł pożyczki preferencyjnej w ramach Tarczy dla Dużych Firm
17:31 RAINBOW TOURS S.A.: Zawarcie przez Emitenta z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. umowy pożyczki preferencyjnej w ramach Programu Rządowego "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Dużych Firm"
05/11/20 08:34  brak uprawnień Rainbow Tours szacuje, że miał 14,26 mln zł straty netto po III kw. '20
08:14 RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o wybranych wynikach Grupy Kapitałowej Rainbow Tours i Spółki za trzy kwartały roku obrotowego 2020
28/10/20 15:08 RAINBOW TOURS S.A.: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Rainbow Tours S.A. celem ich dematerializacji
12/10/20 11:16 RAINBOW TOURS S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Rainbow Tours S.A. celem ich dematerializacji
30/09/20 22:30 RAINBOW TOURS S.A.: RAINBOW TOURS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego