info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.23, godz. 21:23
kontakt
RAINBOW

Komunikaty

18/02/20 18:14  brak uprawnień Grecka spółka Rainbow Tours wyemituje akcje za 18,8 mln euro; część obejmie fundusz PFR TFI
16:23 RAINBOW TOURS S.A.: Podjęcie decyzji o realizacji podwyższenia kapitału własnego spółki zależnej White Olive A.E., w związku z umową zawartą z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI, w sprawie inwestycji w zakresie współfinansowania rozwoju działalności spółki zależnej od Emitenta
05/02/20 11:04 RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o wielkości przedsprzedaży oferty Lato 2020 - od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 31 stycznia 2020 roku
31/01/20 14:22  brak uprawnień Większość biur podróży odwołuje najbliższe wyjazdy z Polski do Chin - PIT
11:14 RAINBOW TOURS S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A.
27/01/20 18:13 RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w miesiącu grudniu 2019 roku
20/01/20 11:09 RAINBOW TOURS S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR o transakcjach zbycia akcji Emitenta
11:01 RAINBOW TOURS S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR o transakcjach zbycia akcji Emitenta
07/01/20 16:46 RAINBOW TOURS S.A.: Zawarcie przez Spółkę aneksu do umowy dotyczącej świadczenia przez Smartwings Poland sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours S.A. lotniczych usług czarterowych
03/01/20 16:17 RAINBOW TOURS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku oraz raportów bieżących o przychodach ze sprzedaży i o przedsprzedaży imprez turystycznych. Oświadczenie o przekazywaniu skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Spółki.
23/12/19 16:15 RAINBOW TOURS S.A.: Zawarcie z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI, aneksu nr 3 do umowy o inwestycji w zakresie współfinansowania rozwoju działalności spółki zależnej od Emitenta
15:59 RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w miesiącu listopadzie 2019 roku
12/12/19 16:02 RAINBOW TOURS S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR o transakcjach zbycia akcji Emitenta
15:59 RAINBOW TOURS S.A.: Otrzymanie przez Spółkę zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
15:55 RAINBOW TOURS S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR o transakcjach zbycia akcji Emitenta