info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.13, godz. 08:40
kontakt
RAINBOW

Komunikaty

04/11/19 15:10 RAINBOW TOURS S.A.: Zawarcie z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI, aneksu nr 2 do umowy o inwestycji w zakresie współfinansowania rozwoju działalności spółki zależnej od Emitenta
25/10/19 12:42 RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w miesiącu wrześniu 2019 roku
08/10/19 14:11  brak uprawnień Rainbow Tours ma umowę podnajmu hotelu na Krecie na co najmniej 15 lat
13:30 RAINBOW TOURS S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta, tj. White Olive A.E., długoterminowej umowy najmu nieruchomości hotelowej
30/09/19 19:08 RAINBOW TOURS S.A.: RAINBOW TOURS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
07:00  brak uprawnień Rainbow Tours ocenia, że '19 może być rekordowy; w '20 chce podtrzymać rentowność (wywiad)
 brak uprawnień Rainbow Tours chce skorzystać na upadłości Thomas Cook (wywiad)
26/09/19 12:27 RAINBOW TOURS S.A.: Zawarcie przez Spółkę umowy dotyczącej świadczenia przez Smartwings Poland sp. z o.o. na rzecz Rainbow Tours S.A. lotniczych usług czarterowych
25/09/19 12:52 RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w miesiącu sierpniu 2019 roku
29/08/19 12:02 RAINBOW TOURS S.A.: Zawarcie umowy gwarancji ubezpieczeniowej dla Rainbow Tours S.A., jako organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych
26/08/19 11:53 RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w miesiącu lipcu 2019 roku
09/08/19 15:01 RAINBOW TOURS S.A.: Realizacja przez spółkę zależną White Olive A.E. inwestycji w postaci zakupu spółki akcyjnej prawa greckiego wraz z nieruchomością hotelową
13:43 RAINBOW TOURS S.A.: Zawarcie z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI, aneksu do umowy o inwestycji w zakresie współfinansowania rozwoju działalności spółki zależnej od Emitenta
08/08/19 14:40  brak uprawnień Rainbow Tours chce kupić spółkę Oikodomikes Xenodoxeiakes Touristikes za max 2,9 mln euro
14:12 RAINBOW TOURS S.A.: Podjęcie decyzji o realizacji przez Spółkę, jako podmiot dominujący, podwyższenia kapitału własnego spółki zależnej White Olive A.E., w związku z zamiarem realizacji przez podmiot zależny projektu inwestycyjnego