info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.05, godz. 04:10
kontakt
RAINBOW

Komunikaty

04/08/20 21:06 RAINBOW TOURS S.A.: Otrzymanie przez Spółkę zawiadomienia o zwiększeniu poziomu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez fundusze zarządzane przez Aviva Investors Poland TFI S.A.
30/07/20 17:26 RAINBOW TOURS S.A.: Zawarcie z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI, aneksu nr 6 do umowy o inwestycji w zakresie współfinansowania rozwoju działalności spółki zależnej od Emitenta
29/07/20 20:19 RAINBOW TOURS S.A.: RAINBOW TOURS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15:26 RAINBOW TOURS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A.
13:34 RAINBOW TOURS S.A.: Zmiana praw z papierów wartościowych Emitenta wskutek zamiany części akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela; Złożenie deklaracji ustanowienia "lock-up" w związku z wnioskiem o wprowadzenie zamienionych akcji do obrotu na GPW
21/07/20 17:45  brak uprawnień Pekao IB obniżyło cenę docelową Rainbow Tours do 17 zł
30/06/20 23:47 RAINBOW TOURS S.A.: RAINBOW TOURS S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
23:43 RAINBOW TOURS S.A.: RAINBOW TOURS S.A. formularz raportu rocznego
29/06/20 07:25  brak uprawnień Wyniki Rainbow Tours za '19 obniżą odpisy i korekty na łącznie 13,15 mln zł
06:45  brak uprawnień Rainbow Tours rusza od lipca z wyjazdami zagranicznymi (wywiad)
27/06/20 14:16 RAINBOW TOURS S.A.: Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o utworzeniu odpisów aktualizujących wartość należności oraz wprowadzeniu korekt obciążających wynik finansowy roku obrotowego 2019
29/05/20 15:45 RAINBOW TOURS S.A.: Zawarcie z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI, aneksu nr 5 do umowy o inwestycji w zakresie współfinansowania rozwoju działalności spółki zależnej od Emitenta
20/05/20 17:23 RAINBOW TOURS S.A.: Powzięcie informacji o rejestracji przez sąd zmian Statutu Spółki
16:30 RAINBOW TOURS S.A.: Zawieszenie publikacji raportów bieżących o przychodach ze sprzedaży i o przedsprzedaży imprez turystycznych
27/04/20 18:08  brak uprawnień Przychody Rainbow Tours w I kw. wzrosły o 11,2 proc. rdr do 274 mln zł