info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 22:12
kontakt
RAINBOW

Komunikaty

02/04/20 14:41 RAINBOW TOURS S.A.: Wpływ na działalność Emitenta rozwiązań przewidzianych przez wprowadzany w ramach tzw. "Tarczy Antykryzysowej" pakiet osłonowy dla przedsiębiorców w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2
31/03/20 15:54 RAINBOW TOURS S.A.: Zawarcie z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, zarządzanym przez PFR TFI, aneksu nr 4 do umowy o inwestycji w zakresie współfinansowania rozwoju działalności spółki zależnej od Emitenta
30/03/20 18:17  brak uprawnień Rainbow Tours szacuje skons. zysk EBITDA w '19 na 68,9 mln zł, a zysk netto na 37,8 mln zł
17:26 RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o szacunkowych, wstępnych, wybranych wynikach Grupy Kapitałowej Rainbow Tours i Spółki za rok obrotowy 2019
26/03/20 10:11  brak uprawnień Santander BM wskazał 8 spółek najbardziej narażonych na wpływ koronawirusa
25/03/20 18:57 RAINBOW TOURS S.A.: Informacja o przychodach Spółki i Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w miesiącu lutym 2020 roku
20/03/20 10:13  brak uprawnień Spadki sprzedaży w branży turystycznej sięgają 60-70 proc., MF wprowadza niższe ubezpieczenie firm turystycznych (aktl.)
09:38  brak uprawnień Spadki sprzedaży w branży turystycznej sięgają 60-70 proc., MF wprowadza niższe ubezpieczenie firm turystycznych
16/03/20 16:24  brak uprawnień Zarząd Rainbow Tours zakłada utrzymanie zyskowności w 2020 roku (opis)
16:02  brak uprawnień Zarząd Rainbow Tours zakłada utrzymanie zyskowności w 2020 roku
15:45 RAINBOW TOURS S.A.: Wpływ epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej
09:45  brak uprawnień Trigon DM zawiesza rekomendacje LPP, CCC, VRG, WTN, WLT i RBW
27/02/20 14:21 RAINBOW TOURS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours S.A. w dniu 27.02.2020 r.
14:17 RAINBOW TOURS S.A.: Powołanie, począwszy od dnia 01.03.2020 r., osoby zarządzającej, nowego członka Zarządu Spółki aktualnej, wspólnej kadencji Zarządu
14:10 RAINBOW TOURS S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. w dniu 27.02.2020 r.