info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.19, godz. 23:30
kontakt
RONSON

Komunikaty

19/10/20 16:39 RONSON DEVELOPMENT SE: Nabycie akcji własnych
12/10/20 17:09 RONSON DEVELOPMENT SE: Nabycie akcji własnych
08/10/20 16:14  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2020 roku (tabela, aktl.)
07/10/20 17:54  brak uprawnień GPW: data ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii V (RON0424) wyemitowanych przez RONSON DEVELOPMENT SE
17:30  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji na okaziciela serii V spółki RONSON DEVELOPMENT SE
17:29  brak uprawnień Ronson sprzedał w III kw. 235 lokali, przekazał 197 (opis)
17:18  brak uprawnień Ronson sprzedał w III kw. 235 lokali, przekazał 197
17:11 RONSON DEVELOPMENT SE: Wstępna informacja o liczbie sprzedanych i przekazanych lokali przez spółki z grupy Ronson w trzecim kwartale 2020 r.
15:56  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w III kwartale 2020 roku (tabela)
05/10/20 17:04 RONSON DEVELOPMENT SE: Przedterminowy wykup w celu umorzenia obligacji serii S
16:20 RONSON DEVELOPMENT SE: Nabycie akcji własnych
02/10/20 14:10  brak uprawnień Ronson Development wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł
13:56 RONSON DEVELOPMENT SE: Emisja obligacji serii V
01/10/20 15:43  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii V spółki RONSON DEVELOPMENT SE
28/09/20 15:48 RONSON DEVELOPMENT SE: Nabycie akcji własnych