Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 07:24
kontakt
UNIFIED
FirmaUnified Factory SA
ISINPLDTBRK00037
NIP1132452952
EKD 6201Z
działalność związana z oprogramowaniem
Adres ul. Elektoralna 12A
00-139 Warszawa
Telefon+48 22 4512816
Httpwww.unifiedfactory.pl
Liczba akcji na koniec okresu8705244 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria C - subskrypcja prywatna
zmiana firmy z Databroker SA na Unified Factory SA
seria D - subskrypcja prywatna
seria E - subskrypcja publiczna
seria F - subskrypcja prywatna