Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.23, godz. 08:25
kontakt
QUART
FirmaQuart Development SA
ISINPLQRTDV00016
NIP8942871207
EKD 41.20
roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres ul. Fabryczna 14D
53-609 Wrocław
Telefon+48 71 3357381
Httpwww.quart.com.pl
Liczba akcji na koniec okresu12830000 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA
seria B - wydzielenie serii z akcji serii A
seria C - subskrypcja prywatna
seria D - przejęcie WFMiUPS Spomasz SA