Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.24, godz. 07:34
kontakt
PREFAGRP
FirmaPrefa Group SA
ISINPL71MDA00018
NIP8971795331
EKD 4110Z
realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres ul. Kościańska 36
60-112 Poznań
Telefon+48 61 2211322
Httpwww.prefagroup.pl
Liczba akcji na koniec okresu5000000 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym zmiana firmy z 71Media SA na PHI Wierzytelności SA
zmiana firmy z PHI Wierzytelności SA na Prefa Group SA
seria C - prawo poboru 1:3
seria C - prawo poboru 1:3
seria D - subskrypcja otwarta