Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.23, godz. 22:20
kontakt
IDMSA
FirmaIDM SA
ISINPLIDMSA00044
NIP6762070700
EKD 7022Z
pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres ul. Mikołajska 26/5
31-027 Kraków
Telefon+48 12 4220259
Httpwww.idmsa.pl
Liczba akcji na koniec okresu45422882 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym scalenie akcji 16:1
obniżenie wartości nominalnej akcji
seria B - subskrypcja prywatna
seria KONW
konwersja akcji zwykłych imiennych na akcje na okaziciela