Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.19, godz. 19:43
kontakt
EDINVEST
FirmaED Invest SA
ISINPLEDINV00014
NIP5251968486
EKD 41.20
roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres ul. Grochowska 306/308 bud. C
03-840 Warszawa
Telefon+48 22 6719528
Httpwww.edinvest.pl
Liczba akcji na koniec okresu12386687 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA
zmiana akcji serii A - rozdzielenie na serie A1 i A2
seria B - subskrypcja publiczna
seria C - subskrypcja prywatna
obniżenie kapitału