Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.23, godz. 07:49
kontakt
BENEFIT
FirmaBenefit Systems SA
ISINPLBNFTS00018
NIP8361676510
EKD 9311Z
działalność obiektów sportowych
Adres Pl. Europejski 2
00-844 Warszawa
Telefon+48 22 5313000
Httpwww.benefitsystems.pl
Liczba akcji na koniec okresu2933542 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym połączenie z MyBenefit sp. z o.o
połączenie z Benefit IP sp. z o.o. i Benefit IP sp. z o.o. sp.k.
połączenie z Fit Fabric sp. z o.o.
połączenie z Yesindeed sp. z o.o.
połączenie z Focusly sp. z o.o. i Benefit Partners sp. z o.o.