Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.25, godz. 02:17
kontakt
EDINVEST
FirmaED Invest SA
ISINPLEDINV00014
NIP5251968486
EKD 41.20
roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres ul. Bora Komorowskiego 35 lok. 218
03-982 Warszawa
Telefon+48 22 6719528
Httpwww.edinvest.pl
Liczba akcji na koniec okresu12386687 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA
zmiana akcji serii A - rozdzielenie na serie A1 i A2
seria B - subskrypcja publiczna
seria C - subskrypcja prywatna
obniżenie kapitału