Komunikaty-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.23, godz. 14:06
kontakt
CFI
FirmaCFI Holding SA
ISINPLINTKS00013
NIP8981051431
EKD 4120Z
roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres ul. Teatralna 10-12
50-055 Wrocław
Telefon+48 71 3488010
Httpcfiholding.pl
Liczba akcji na koniec okresu2750874900 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria C - subskrypcja prywatna
seria D - subskrypcja prywatna
seria E - subskrypcja prywatna
seria F - konwalidacja kapitału
scalenie akcji 4:1