Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.26, godz. 07:54
kontakt
MYCODERN
FirmaMycodern SA
ISINPLMDNPL00013
NIP6342351875
EKD 10.89
produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
Adres ul. Jaśkowa Dolina 132/20
80-286 Gdańsk
Telefon+48 32 3182723
Httpwww.mycodern.com
Liczba akcji na koniec okresu63853170 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA
seria C - subskrypcja prywatna
podział akcji serii A na serie A1 i A2
seria D - subskrypcja prywatna
zmiana firmy z Median Polska SA na Mycodern SA