Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 08:58
kontakt
JWCONSTR
FirmaJ.W. Construction Holding SA
ISINPLJWC0000019
NIP1250028307
EKD 7011Z
zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Adres ul. Radzymińska 326
05-091 Ząbki
Telefon+48 22 7717777
Httpwww.jwc.pl
Liczba akcji na koniec okresu88859443 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym połączenie z Architects Polska sp. z o.o.
seria C - prawo poboru 4:3
połączenie z Lokum sp. z o.o., J.W. 6 sp. z o.o., J.W. Group sp. z o.o., J.W. Group sp. z o.o. 1 SKA i J.W. Group sp. z o.o. 2 SKA
połączenie ze spółkami zależnymi
wycofanie akcji z obrotu