Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.22, godz. 10:27
kontakt
INCANA
FirmaIncana SA
ISINPLINCNA00011
NIP5472007443
EKD 23.69
produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
Adres ul. Witosa 10
59-330 Ścinawa
Telefon+48 76 8437080
Httpwww.incana.pl
Liczba akcji na koniec okresu10976800 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA
seria C - subskrypcja prywatna
seria D - subskrypcja prywatna
zniesienie uprzywilejowania akcji serii A
ogłoszenie upadłości