Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.25, godz. 15:57
kontakt
ANSWEAR
FirmaAnswear.com SA
ISINPLANSWR00019
NIP6793080390
EKD 4791Z
sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
Adres Al. Pokoju 18
31-564 Kraków
Telefon+48 665850015
Httpwww.answear.com
Liczba akcji na koniec okresu18981155 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria H - program motywacyjny
seria I - program motywacyjny
seria J - program motywacyjny
seria K - kapitał docelowy
seria L - program motywacyjny