Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.18, godz. 01:48
kontakt
ORCOGROUP
FirmaCPI FIM SA
ISINLU0122624777
NIP
EKD NULL
NULL
Adres 42, rue de la Vallée
L-2661 Luxembourg
Telefon+352 2647671
Httpwww.cpifimsa.com
Liczba akcji na koniec okresu1314507629 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym podwyższenie kapitału
podwyższenie kapitału
renominacja akcji
akcje zwykłe
zmiana firmy z Orco Property Group SA na CPI FIM SA