Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.12, godz. 02:05
kontakt
I2DEV
Firmai2 Development SA
ISINPLI2DVL00014
NIP8971785953
EKD 41.20
roboty budowalne związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres ul. Łaciarska 4b
50-104 Wrocław
Telefon+48 71 3766000
Httpwww.i2development.pl
Liczba akcji na koniec okresu9700000 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym zmiana oznaczenia akcji: seria A
obniżenie kapitału
split 1:10
seria B - subskrypcja otwarta
wycofanie akcji z obrotu