Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.14, godz. 20:36
kontakt
MFOOD
FirmaM Food SA
ISINPLMDVLP00016
NIP7272757318
EKD 70.10
działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres ul. Karolewska 1
90-560 Łódź
Telefon+48 42 6360730
Httpwww.m-food.pl
Liczba akcji na koniec okresu5226349 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria E1 - subskrypcja prywatna
scalenie akcji 10:1
seria F - subskrypcja prywatna
seria G - subskrypcja publiczna
seria F - subskrypcja prywatna