Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 01:39
kontakt
ROCCA
FirmaRocca SA
ISINPLROCCA00013
NIP5981498389
EKD 41.20
roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres ul. Św. Jadwigi 1
65-065 Zielona Góra
Telefon
Httpwww.rocca.pl
Liczba akcji na koniec okresu10345000 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA
zmiana firmy z Albaro SA na Rocca SA
seria B - subskrypcja prywatna