Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.19, godz. 13:51
kontakt
UNIBEP
FirmaUnibep SA
ISINPLUNBEP00015
NIP5430200365
EKD 4120Z
roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres ul. 3 Maja 19
17-100 Bielsk Podlaski
Telefon+48 85 7308000
Httpwww.unibep.pl
Liczba akcji na koniec okresu35070634 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym połączenie z Unihouse sp. z o.o. i Makbud sp. z o.o.
seria J - połączenie z PRDiM w Bielsku Podlaskim sp. z o.o.
realizacja warrantów subskrypcyjnych
realizacja warrantów subskrypcyjnych
połączenie z Budrex sp. z o.o