Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 00:28
kontakt
FIGENE
FirmaFigene Capital SA
ISINPLGPPIK00011
NIP7781028846
EKD 6499Z
pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres ul. Nowogrodzka 6A/35
00-513 Warszawa
Telefon+48 515942686
Httpfigene.pl
Liczba akcji na koniec okresu215100313 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym zmiana oznaczenia akcji: seria A-F
seria E - kapitał docelowy
seria E - kapitał docelowy
podwyższenie kapitału
podwyższenie kapitału