Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.18, godz. 01:32
kontakt
INTERSPPL
FirmaIntersport Polska SA
ISINPLINTSP00038
NIP6760016553
EKD 47.64
sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklaepach
Adres Cholerzyn 382
32-060 Liszki
Telefon+48 12 4448100
Httpwww.intersport.pl
Liczba akcji na koniec okresu70089477 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria G - subskrypcja prywatna
seria H - subskrypcja prywatna
seria I - subskrypcja prywatna
konwersja akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe
seria J - kapitał docelowy