Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.07, godz. 04:30
kontakt
TRAKCJA
FirmaTrakcja SA
ISINPLTRKPL00014
NIP5250002439
EKD 4212Z
roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
Adres Al. Jerozolimskie 100, II p.
00-807 Warszawa
Telefon+48 226286263
Httpwww.grupatrakcja.com
Liczba akcji na koniec okresu86450976 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym renumeracja akcji: seria A
seria B - subskrypcja prywatna
seria C - subskrypcja prywatna
seria D - subskrypcja prywatna
zmiana firmy z Trakcja PRKiI SA na Trakcja SA