Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.28, godz. 01:10
kontakt
ERBUD
FirmaErbud SA
ISINPLERBUD00012
NIP8790172253
EKD 4120Z
roboty budowlane związane ze wznoszenie bydynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa
Telefon+48 22 5487000
Httpwww.erbud.pl
Liczba akcji na koniec okresu12399359 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria H - oferta menedżerska
seria I - oferta menedżerska
seria J - subskrypcja prywatna
obniżenie kapitału
zmiana oznaczenia akcji