Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.22, godz. 21:25
kontakt
ZEPAK
FirmaZE PAK SA
ISINPLZEPAK00012
NIP6650001645
EKD 3530Z
wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Adres ul. Kazimierska 45
62-510 Konin
Telefon+48 63 2473000
Httpwww.zepak.com.pl
Liczba akcji na koniec okresu50823547 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym zmiana numeracji akcji
obniżenie kapitału
połączenie z PAK Holdco sp. z o.o.
połączenie z PAK Infrastruktura sp. z o.o.
połączenie z Elektrownia Pątnów II sp. z o.o.