Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.09, godz. 03:41
kontakt
POLIMEXMS
FirmaPolimex Mostostal SA
ISINPLMSTSD00019
NIP8210014509
EKD 41.20
roboty budowlane związane ze wnoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres Al. Jana Pawła II 12
00-124 Warszawa
Telefon+48 22 8297100
Httpwww.polimex-mostostal.pl
Liczba akcji na koniec okresu239118802 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria T - subskrypcja prywatna
seria U - subskrypcja prywatna
podwyższenie kapitału
podwyższenie kapitału
podwyższenie kapitału