Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.29, godz. 06:01
kontakt
IFSA
FirmaInvestment Friends SE
ISINEE3100099391
NIP
EKD 22.23
produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
Adres ul. Zygmunta Padlewskiego 18 C
09-402 Płock
Telefon
Httpwww.ifsa.pl
Liczba akcji na koniec okresu4050000 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym zmiana wartości nominalnej akcji
zmiana wartości nominalnej akcji
emisja bonusowa
obniżenie kapitału
obniżenie kapitału