O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.30, godz. 05:52
kontakt
PROSUS
FirmaProsus NV
ISINNL0013654783
NIP
EKD
Adres Gustav Mahlerplein 5
1082MS Amsterdam
Telefon+31 202999777
Httpwww.prosus.com
Liczba akcji na koniec okresu3710382381 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria A
seria B
seria C
obniżenie kapitału