O nas-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.20, godz. 08:17
kontakt
GOTFI
FirmaGo24.pl SA
ISINPLGOTFI00016
NIP1080003709
EKD 66.30
tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi
Adres ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Telefon+48 22 5353838
Httpwww.gotfi.pl
Liczba akcji na koniec okresu498386 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria A - akcje założycielskie
seria B - subskrypcja prywatna
obniżenie kapitału
zmiana firmy z GO TFI SA na Go24.pl SA