info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.07.16, godz. 14:34
kontakt
TRAKCJA
FirmaTrakcja PRKiI SA
ISINPLTRKPL00014
NIP525-000-24-39
EKD 45.21
wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych
Adres ul. Złota 59
00-120 Warszawa
Telefon+48 22 6286263
Httpwww.grupatrakcja.com
Liczba akcji na koniec okresu51399548 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym konwersja obligacji zamiennych
połączenie z Przedsiębiorstwem Robót Kolejowych i Inżynieryjnych SA
zmiana firmy z Trakcja SA na Trakcja PRKiI SA
scalenie akcji 8:1
renumeracja akcji: seria A