info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.07.16, godz. 04:45
kontakt
SETANTA
FirmaSetanta SA
ISINPLSNTFG00017
NIP1080010299
EKD 68
działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
Adres Al. Jana Pawła II 61, lok. 211
01-031 Warszawa
Telefon+48 22 8382471
Httpwww.setanta.pl
Liczba akcji na koniec okresu4308200 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria G - subskrypcja prywatna
zmiana firmy z Setanta Finance Group SA na Setanta SA
połączenie z Spartan Capital SA
zmiana nazwy na Setanta Alternatywna Spółka Inwestycyjna SA
zmiana firmy z Setanta ASI SA na Setanta SA