info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.02, godz. 17:34
kontakt
ROCCA
FirmaRocca SA
ISINPLROCCA00013
NIP5981498389
EKD 41.20
roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Adres ul. Św. Jadwigi 1
65-065 Zielona Góra
Telefon
Httpwww.rocca.pl
Liczba akcji na koniec okresu10345000 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA
zmiana firmy z Albaro SA na Rocca SA
seria B - subskrypcja prywatna