info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.22, godz. 03:43
kontakt
RAFAKO
FirmaRafako SA
ISINPLRAFAK00018
NIP6390001788
EKD 28.30
produkcja generatorów pary, cystern, pojemników i zbiorników metalowych; 28.21
Adres ul. Łąkowa 33
47-400 Racibórz
Telefon+48 32 4101000
Httpwww.rafako.com.pl
Liczba akcji na koniec okresu127431998 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria G - prawo poboru 3:1
seria H - Elektrim SA
seria I - prawo poboru 1:3
seria J - subskrypcja publiczna
seria K - prawo poboru 1,998:1