info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.06, godz. 12:59
kontakt
PFLEIDER
FirmaPfleiderer Group SA
ISINPLZPW0000017
NIP7191000479
EKD 20.20
produkcja płyt wiórowych
Adres ul. Strzegomska 42AB
53-611 Wrocław
Telefon+48 71 7471000
Httpwww.pfleiderer.pl
Liczba akcji na koniec okresu64701007 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria E - prawo poboru
seria F - subskrypcja prywatna
seria E - oferta publiczna (prawo pierwszeństwa)
zmana firmy z Pfleiderer Grajewo SA na Pfleiderer Group SA
wykluczenie akcji z obrotu