info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.20, godz. 01:49
kontakt
PBOANIOLA
FirmaPBO Anioła SA w upadłości likwidacyjnej
ISINPLPBONL00013
NIP7772347606
EKD 41.10
realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Adres ul. Wrzesińska 70
62-025 Kostrzyn
Telefon+48 61 6576550
Httpwww.pboaniola.pl
Liczba akcji na koniec okresu7609566 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria A1 - kowersja 1.080.000 Akcji Serii A-akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela
seria C - subskrypcja publiczna
Seria D - Unamare Company Limited
ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu
wykluczenie akcji z obrotu