info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.16, godz. 22:43
kontakt
MEXPOLSKA
FirmaMex Polska SA
ISINPLMEXPL00010
NIP7251967625
EKD 7010Z
działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Adres ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25
92-248 Łódź
Telefon+48 42 6346730
Httpwww.mexpolska.pl
Liczba akcji na koniec okresu7665436 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria C - subskrypcja publiczna
seria D - subskrypcja prywatna
seria E - prawo poboru 32:3
seria E - subskrypcja prywatna
seria F - program motywacyjny