info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.22, godz. 16:12
kontakt
HANDLOWY
FirmaBank Handlowy SA
ISINPLBH00000012
NIP5260300291
EKD 65.12
działalność bankowa
Adres ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
Telefon+48 22 6577200
Httpwww.citibank.pl
Liczba akcji na koniec okresu130659600 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym konwersja obligacji na 1 120 000 akcji
konwersja obligacji na 2 240 000 akcji
seria C - zamienna: akcjonariusze Citibank (Poland) SA
koknwersjia obligacji na 17 648 500 akcji
konwersja obligacji na 5 434 000 akcji