info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.04, godz. 12:55
kontakt
GCINVEST
FirmaGC Investment SA w upadłości likwidacyjnej
ISINPLGCINV00011
NIP9542256255
EKD 68.1
kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Adres ul. gen. Zygmunta Waltera Jankego 15 B
40-615 Katowice
Telefon+48 32 6038570
Httpwww.gcinvestment.pl
Liczba akcji na koniec okresu32438184 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria B - Michał Goli, Tomasz Przeradzki
seria C - subskrypcja prywatna
seria D - subskrypcja prywatna
ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu
wykluczenie akcji z obrotu