info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.14, godz. 07:06
kontakt
ERNE
FirmaErne Ventures SA
ISINPLVENO000016
NIP1132693199
EKD 66.19
pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Adres Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
Telefon+48 22 2087848
Httpwww.veno-sa.pl
Liczba akcji na koniec okresu11095150 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria K - prawo poboru 4:1
seria L - prawo poboru 7:1
zmiana firmy z Veno SA na Erne Ventures SA
seria M - subskrypcja prywatna
wykluczenie akcji z obrotu