info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.18, godz. 18:30
kontakt
AMPLI
FirmaAmpli SA w upadłości układowej
ISINPLAMPLI00019
NIP8731004844
EKD 4690Z
sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Adres ul. Przemysłowa 27
33-100 Tarnów
Telefon+48 14 6326626
Httpwww.ampli.com.pl
Liczba akcji na koniec okresu3282000 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria C - prawo poboru (uprz.)
seria D - subskrypcja prywatna
seria E - subskrypcja publiczna
ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu
zmiana firmy z Ampli SA w upadłości układowej na LC SA