info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.26, godz. 10:16
kontakt
GTRINITY
FirmaGrupa Trinity SA
ISINPLGTRNT00010
NIP8971760835
EKD 66.12
działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
Adres ul. Grzegórzecka 67d lok. 26
31-559 Kraków
Telefon+48 71 7122121
Httpwww.grupatrinity.pl
Liczba akcji na koniec okresu1294369 szt.
5 ostatnich zmian w kapitale akcyjnym seria A - akcje założycielskie
seria B - Acino Corporation Ltd.
seria C - subskrypcja prywatna
renumeracja akcji: seria A, B1-B8, C1-C5
seria D - subskrypcja prywatna